LÄRA på Distans

Foto VäderöarnaHär kommer det att erbjudas möjlighet att på distans
ta del av föredrag, utbildning, information, meditationer etc.
Allt är under planering och förväntas klart våren 2015.

Mer information kommer att ges efter hand.
Du kan lämna intresseanmälan redan nu om du är
intresserad och vill få information när det är klart.

Med vänliga hälsningar
Carina Lindh

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2014-08-17

"Zyxcess önskan är att stärka människor, inifrån.
Holistisk kunskap, för en starkare, helare och friare individ."
ÄG DITT LIV.