PRIS & ANMÄLAN 

KURSERKALENDER  
ANMÄLAN 

GRUNDKURS i ENERGIMEDVETENHET
 Pris, inkl moms

 • 4.900 kr inkl  kurslitteratur, cd-Grundkurs och fika.

 • Repetition av Grundkursen, 900 kr eller 300 kr/del.

 • Gå del 1, del 2 eller del 3 var för sig:  1500 kr/del
  Tillkommer: Kurslitteratur 660 kr. Cd 160 kr.

 • En hel grupp eller annat upplägg -  Be om pris/offer.

FÖREDRAG

 Pris, inkl moms

 • 100 kr/pers och föredrag

 • Färdiga upplagg

 • En hel grupp eller annat upplägg -  Be om pris/offer. 

BEHANDLING, KONSULTATION

 Pris, inkl moms

 • 500 kr/behandling/ konsultation. 
  Passa på ... Ord. pris 800 kr.

 • 60-75 min

 • Distans går bra: healing och clairvoyanta läsningar.
  Läsning:

  • 1) skriver ner det jag ser ner på papper och sänder läsningen via sms, E-post .
  • 2) Läser in/pratar in och sänder över ljudfilen på sms, e-post.
 • Annat upplägg -  Be om pris/offer.  

MÅLARKURS

Pris, inkl moms

 • 500 kr/dag och fika.

 • Material tilllkommer.

 • 6-10 deltagare.

 • En hel grupp eller annat upplägg -  Be om pris/offer. 

 

Boende i Munkedal
Munkedal

 

2018-08-21

"Zyxcess önskan är att stärka människor, inifrån.
Holistisk kunskap, för en starkare, helare och friare individ."
ÄG DITT LIV.