PRIS & ANMÄLAN 

KURSERKALENDER  
ANMÄLAN

 

GRUNDKURS i ENERGIMEDVETENHET
 Pris, inkl moms

 • En hel grupp eller annat upplägg -  Be om pris/offer.

MÅLARKURS

 Pris, inkl moms

 • 500 kr/dag och fika.

 • Material tilllkommer.

 • 6-10 deltagare.E

 • En hel grupp eller annat upplägg -  Be om pris/offer.    

FÖREDRAG

 Pris, inkl moms

 • 100 kr/pers och föredrag

 • Färdiga upplagg

 • En hel grupp eller annat upplägg -  Be om pris/offer.    

BEHANDLING, KONSULTATION

 Pris, inkl moms

 • 500 kr/behandling/ konsultation
  (Ord. pris 800 kr)

 • 60-75 min

 • Distans går bra: healing och clairvoyanta läsningar.
  Läsning:

  • 1) skriver ner det jag ser ner på papper och sänder läsningen via sms, E-post .
  • 2) Läser in/pratar in och sänder över ljudfilen på sms, e-post.
 • Annat upplägg -  Be om pris/offer.    

 


 


Boende i Munkedal
Munkedal

"Zyxcess önskan är att stärka människor, inifrån.
Holistisk kunskap, för en starkare, helare och friare individ."
ÄG DITT LIV.