varför gå zechu

IDAG LEVER MÅNGA av PRESS I SINA LIV.

Hitta din själsliga och mentala kapacitet

Din inre sida

Hitta Dina medfödda talanger

bli stark och kraftfull

 

Inre ledarskap, personlig utveckling, modern stresshantering 
och medveten kunskap
om din inre kraft, styrka och energi.

Idag lider många av press i sina liv.

Detta leder till stress och personligt lidande. Många tappar sin handlingskraft
och därmed möjligheten att fokusera på det som de själva vill och önskar.
Det kan leda till att de inte kan säga ifrån eller stå upp för sig själv.

 

En själ med en kropp

Vi människor är inte bara en kropp utan även en själ. Balansen, eller obalansen,  mellan vår kropp och själ visar vår dagsfärska psykiska och mentala kapacitet.
Dvs. förmågan att använda den egna kraften, styrkan och energin
på ett balanserat sätt.
Tappar vi vår inre kraft, styrka eller tillgången på energi så tappar vi också
förmågan och orken att leva, ta ansvar och fatta beslut på det kraftfulla
sätt vi är skapta att göra.

 

Olja

Hur få tag i sin kraft, styrka och energi?

Ingen ifrågasätter att vi har en kropp, eftersom vi ser den. Vår andliga kraft och behov saknas det fortfarande stor kunskap och medvetenhet om ännu.

Vi är alla födda andliga, men inte religiösa, och vi behöver kunskap om hur vi kan och ska hantera vår andliga hälsa och kraft för att må bra.

Precis lika självklart som det är att vi alla behöver kunskaper för att behålla och  underhålla vår fysiska hälsa. Vår kropp och själ utgör nämligen två sidor av samma mynt.

 

Välkommen till

ÄG DITT LIV
DIN KRAFT
DIG SJÄLV
DITT ANSVAR

 

ZECHU UTBILDNING

Utbildningen på 1-4 steg ser till helheten kropp & själ, med betoning på verktyg, övningar och kunskaper för att stärka din kunskap om din själsliga och mentala inre sidas kapacitet, dvs. din medfödda kraft, styrka och tillgången till din energi.

Utbildningen är skapad för din personliga utveckling och ger dig en bred plattform, djup kunskap, förståelse och inblick om vad som verkligen påverkar dig och andra människor.

 

SYFTE
Att varje individ öppnar upp sina förmågor, inre stryka och kraft och lär sig bemästra sin energi tillfullo, för att återspegla det i det yttre livet.

En utbildning där du
medvetet lära dig plocka fram
och hushålla med din egen
kraft, styrka och energi.

Allt för ett rikare liv.

 

 

 

BLI STARK
INIFRÅN


MÅL MED UTBILDNINGEN

 • Bli din egen livscoach och mästare.

 • Själ och kropp i balans och därmed ditt liv i balans.

 • Att bli en fri, stark, medveten, ansvarsfull, och modig människa på alla plan,
  med en inneboende trygghet och integritet.

 • Öppna upp den egna fysiska och mentala kraften för medveten
  användning och behärskning till fullo i livet. Även i vardagen.

 • Se livet från ett holistiskt fokuserat synsätt. 

 • Lärar- och Yrkesutbildning för den intresserade.

 

Öppna upp dina
andliga mediala förmågor,
utan att för den skull var religiös.
Du är helt enkelt en
modern holistisk människa  

 

KALENDER

 

PRIS & ANMÄLAN

   

UTBILDNINGSINNEHÅLL.

 • autentiskt ledarskap och personlig utveckling.

 • stärka förändringsbenägenhet och flexibiliteten.

 • effektiva samarbeten mellan människor, grupper, avdelningar/familjen.

 • mod att gå utanför den egna trygghetsramen/-zonen.

 • hitta motivation, potential och mening.

 • balans i livet: yttre - inre, hemma - jobb - fritid.

 • proaktivitet och innovationskraft.

 • du sitter fast, men har kapacitet. Du lär dig komma loss.

 • finna glädjen i arbetet och livet.

 • attityder, målsättningar, "performance" m.m.

 • våga ta upp när något inte stämmer eller håller på att gå snett.

 • stå upp för dig själv.

 • kommunikation och handlingskraft.

 • friskvård

 • stresstålighet och fokusering

 • gränsdragningar och integritet

 • personligt mod och ansvar. Ansvar som ger kraft.

 • sudda ordet försöka. Istället gå i mål.

 • bred holistisk kunskap för vardagen.

Tusch

 

 

 

 

STEG FÖR STEG                           

Steg för steg leds du till större insikt om vem du är, vad du bär på och vilka talanger du har, så att du kan bli mästare över dig själv, din kraft, ditt liv och ditt inre.

Ubildningen ger dig förutom verktyg, för din egen personliga utveckling också förmåga att hjälpa andra människor.

Enkelhet, finess och kunskap är karaktärsdrag för utbildning. Du lär dig genom att göra. På så sätt förankrar du kunskapen i dig själv och ditt liv.

Genom föreläsningar, workshops, delkurser, praktik och hemuppgifter utvecklar du dina förmågor. Du lär dig meditation, självläkning, balansering, och att se och förstå dig själv, människor och livet.

 
 

STEG 1 och 2 och 3 och 4.

Utbildningen börjar med 2 steg. Därutöver finns ett steg för fördjupning och ytterliga ett steg för att bli lärare.

Steg 1       Förstå dig själv och energier i grunden.

Steg 2       Personlig transformation.

Steg 3       Hitta din livsmening/-väg. Individuell träning eller i liten grupp.

Steg 4       Lärarträning.

STEG 1 - 4


 

 

 

 

  

 
 

 

 

Förvänta dig en intensiv,
mycket utvecklande och
rolig period i ditt liv.


 ZECHU

 

 

 

 

2014-08-31

 

"Zyxcess önskan är att stärka människor, inifrån.
Holistisk kunskap, för en starkare, helare och friare individ."
ÄG DITT LIV.