steg 1 - 4 & delkurserna

Akvarell

detta lär du dig

i steg 1-4

delkurser

 

 

 

STEG 1 och 2 och 3 och 4.

Utbildningen börjar med 2 steg. Därutöver finns ett steg för
fördjupning och ytterliga ett steg för att bli lärare.
Steg 0       Grundkursen. Inträdersbiljett till Zechu.

Steg 1       Förstå dig själv och energier i grunden.

Steg 2       Personlig transformation.

Steg 3       Hitta din livsmening/-väg. Individuell träning
                   eller i liten grupp.

Steg 4       Lärarträning.

 

 

 ZECHU

     
     

STEG 1 - Nybörjare
Förstå dig själv och energier i grunden.

 • Ditt mål med steg 1 och programmet.

 • Spännande guidade meditationer, där du guidas in i nya världar och energier på ett tryggt sätt.

 • Ytterligare utveckla och förfina energiverktygen du lärde dig på Grundkursen. Vi repeterar och lär oss använda dem i vardagen.

 • Nya kunskaper om TM-kanaler, analysator och tolken.

 • Vi går igenom chakrornas egenskaper och användning.

 • Mer kunskap om auran och dess betydelse för våra liv.

 • Dina ledaregenskaper tränas. Är du chef, ledare eller inget av dem?

 • Du lär dig se, känna och balansera upp energierna i din aura, kropp och även utanför dig.

 • Din Energimedvetenhet utvecklas

  • Kunskap och träning hur du skyddar och stärker ditt energifält/aura för att vara och förbli en stark balanserad individ i vardagen.

  • Medialitet, intuition och healingförmågor tränas genom olika meditation-, healing- och lästekniker (psychic reading).

  • Mediala läsningar och healingar tränas både på plats och distans.

  • Mer kunskap och förståelse om matchande bilder och dess påverkan på ditt liv.

  • Vi tränar upp, genom olika tekniker och hemuppgifter, disciplin, motivation, fokusering, tålamod och glädjen att nå framgång, vilket är viktigt för ett gott energiarbete.

 • Efterhand lär du dig mer och mer att känna och även se energier. Vi tränar även det viktigaste ... att lära dig lita på det du känner och ser och även lita på dig själv, din kraft, din styrka och din energi.

 • Delkurserna ger viktiga kunskaper, en bred bas och många aha-upplevelser.

 • Uppföljning av målet i slutet av terminen.

 • Tid: Motsvarande 1 termin:

  • 5 helger

  • Spännnade hemuppgifter mellan kurstillfällena.

  • Daglig meditation.

                                         
 

 

Akvarell

DELKURSER som ingår i steg 1  

 • Andlig Kirurgi

 • Kristus kraft

 • Inre barnet

 • Kvinnans - resp mannens Kraft
  (ej att förväxla med kvinnligt & manligt,
  vilket är värderingar)

 • Yttre barnet

 • Kristallhealing

 • Holistic Pulsing - mjukvaggande massage

     
     

 

STEG 2 - Medel
Personlig transformation

 • Ditt mål med steg 2, personlig transformation.

 • Vi fortsätter utveckla, förfina och använda tidigare kunskaper och verktyg. Vi utökar med ännu fler healings- och meditationstekniker.

 • Ledarskap tränas ytterligare. Speciellt ledarskap över dig själv och ditt liv och TILLITEN till dig själv och din kraft.

 • Vi lär oss manifesterings- och rensningstekniker. Vi provar och testa dessa i vardagslivet. Vi tränar på att manifestera.
  Kan våra ord påverka om vi lyckas eller inte lyckas uppnå det vi önskar?

 • Vi går igenom vikten av att rensa 7:e chakrat från andras och annan energi, för att få äkta rena sanna inre svar från dig själv. Är det dina svar? Du tränar upp din medvetenhet, att känna när det är svar från dig eller annat. Du får olika tekniker.

 • Vi tittar närmare på och ökar medvetenheten om olika energier: ego - själen, tillit - kontroll, andlig - fysisk, tävla - konkurrera, normalt - naturligt, ditt - mitt, mitt - andras o.s.v.

 • Vi jobbar medvetet för att stärka kroppen både fysiskt och själsligt. Det är viktigt med en stark fysisk kropp, när du blir mer och mer energimedveten. Du lär dig även att rensa och stärka dina olika energikroppar. Självläkning och självhealing. Allt för att du ska få tag i den kraft och styrka du är född med.

 • Vi jobbar medvetet för att rensa energisystemet från hindrande energier så att du mer och mer kan stiga fram, som den kropp och själ du är född till.

 • Vi lär oss om hur motivationsprocent fungerar för att nå ett mål. Du får lära dig vad som påverkar din motivation och hur du kan arbeta och avlägsna hindrande energier och påverkan som drar ner din motivation fast du känner annorlunda inuti dig. Du får verktyg så du enkelt kan se procenttalet och eliminera hindrande energier för att fylla med mottaglighet istället.

 • Centerchair - vi lär oss våga leda andra.

 • Vi går igenom Offer - Ansvarig.
  Viktigt att verkligen känna och förstå skillnaden av dessa energier och rensa ut all offermentalitet ur sitt energifält och kropp, för att behålla balansen i livet.

 • Uppföljning av målet i slutet av terminen.

 • Terminen avslutas med ett skriftligt prov på det du lärt dig under steg 1 och 2.

 • Tid: Motsvarande 1 termin:

  • 5 helger

  • Spännnade hemuppgifter mellan kurstillfällena.

  • Daglig meditation.

 

 

 

   Akvarell

 

 

 

 

 

 

 

 

 

DELKURSER som ingår i steg 2 

 • Meditation 2 - Inner Peace /Peace of mind

 • Regenises healing

 • Högre Jag healing

 • Änglahierarkier och andra hierarkier runt oss på jorden, i universum, i kroppen m.m.  Hur påverkar det oss?

 • Kommunikation. Ljud och oljud.
  Har vi ett eget själsljud?

 • Glädje eller avsaknad av glädje.
  Vad händer? Kan vi påverka detta själva?

 • Kontroll  och tillit. Skillnaden.

 • Tävling, konkurrens, inre och yttre ledarskap.
  Vi lär oss skillnaden på dessa energier och vad det innebär.

 • Sanning, vita lögner och lögner. Vad händer mer vår aura, energi och kraft?

 • Vad gör det för skillnad i våra liv att anamma normalt istället för naturligt och tvärt om?

 • Heala obalanser i kroppen tack vare fysisk träning.

 • Mat för kropp och själ.  Vad behöver vi? Spelar det någon roll vad vi äter? Kan man heala mat och varför?

 • Feng Shui - grunderna. Lär dig känna energier i ett rum.

     
     
 

STEG 3 - Avancerad

Hitta din livsmening/-väg.
Individuell träning eller i liten grupp.

 • Ditt mål med steg 3 och programmet. Manifestering av det mål du sätter upp.

 • Energidimensioner. Vi bekantar oss med och skaffar oss kunskapar om fler och nya energidimensioner. Vi hälsar på i dröm- och astralvärlden. Kan man påverka vädret?

 • Automatskrift - Vi provar. Kan alla det? Hur gör man? Vad är det?

 • Vi tränar ytterligare ledarskapet över den egna kroppen och ditt energifält, för balans och harmoni i kropp och själ.

 • Trygghetszoner. Vad är det? Hur uppkommer de? Du lär dig om din och vågar gå utanför din trygghetszon, prova på nya saker, testa nytt. Vikten av att öppna sin sunda nyfikenhet, våga förändra och förbättra saker i sitt liv.

 • Du vågar äntligen möta och se dig själv precis som du är. Varken bättre eller sämre än du just nu är. Därifrån sker förbättringsarbetet med din egen energi.

 • Attraktionskraft. Vi jobbar för att höja energinivån ytterligare i kroppen och energifältet, så du kan attrahera det du själv önskar och har behova av. (Obs! Det är skillnad på behova och begär.)

 • Neutralitet och kärlek - begrepp och energier att förstå, och vikten av det i relationer och när man jobbar med andra, sig själv, sitt fält, sin kraft och med energier.

 • Clairvoyance och healing fördjupas. Mycket medvetet läsa och använda energier i vardagen, i sitt eget liv, på jobbet, i kommunkation mellan människor, i ett beslut, tidigare liv, vid inköp etc. Vi lär oss hur vi medvetet nu kan nyttja våra uppslipade färdigheter i det egna livet. Både klärvoajansen, healingkraften och alla tekniker.

 • Rädslor, kontroll och tillit. Vi arbetar medvetet med våra rädslor och tar reda på vad en rädsla är och var den kommer från. Du får lära dig skillnaden mellan kontroll och tillit i livet.
  OBS! Att släppa kontrollen är inte detsamma som att släppa sitt mål eller sitt ansvar. Viktigt att förstå.

 • Telepati m.m. Du lär dig om telepai och att känna och förstå vilket chakra du jobbar med när du använder din clairvoyance, telepati och din intuition.

 • Motivationsprocent, hindrande energier och önskan att VERKLIGEN nå målet eller inte ha viljan - medvetet eller omedvetet.
  Du blir medveten om dina egna hindrande energier samt din potential att nå målet. 

 • Uppföljning av målet i slutet av terminen.

 • Under terminen ska du ha uppföljning på ett eget projekt du lovat dig själv att genomföra och klara. Kan gälla dig som person, prova ta steg mot en ny riktning i livet eller spränga rädslor.

 • Tid: Motsvarande 1 termin:

  • 5 helger

  • Spännnade hemuppgifter mellan kurstillfällena.

  • Daglig meditation.

 

Akvarell


DELKURSER som ingår i steg 3

 • Kropp, själ och psyket.
  Balans eller obalans i din kropp & själ visar diin ögonblickliga status på din psykiska hälsa eller ohälsa.

 • Kraft, styrka och energi.
  Tre begrepp vi reder ut och tittar djupare på  vad det är för skillnad, hur de ska användas och inte användas.

 • Daglig meditation. Vad händer?
  Sömn, drömmar, tredjeögat, energiträning, minnesbilder, kroppens påverkan m.m.

 • Hormonsystemet - vi lär oss rensa systemet och fylla det med energi.

 • Kundalinikraft - en healingkraft.

 • Egot . På vilket sätt supportar det dig och när lägger det krokben? Får du eller tar det kraft från dig?

 • Tarokort - Grunderna. 

 

 

 

 

 

 

Förvänta dig en intensiv,
mycket utvecklande och
rolig period i ditt liv.

   

 

     
     

STEG 4 - Lärarträning

Lärarutbildningen. 5-9 månader.

Inträdeskrav till lärarutbildningen

 • Läsning - 100 korta , ca10-15 min/st.

 • Läsning - 100 långa, ca 60 min /st. Inspelade eller dokumenterade.

 • Healing - 100 korta aurahealingar, 10-15 min/st (se aurahealing)

 • Healing - 100 långa aurahealingar, ca 60 min/st (se aurahealing)

 • Holistisk Pulsing - 25 långa behandlingar (Helbehandling: fram, bak och sida)

 • Mitt i utbildningen repetera Grundkursen minst 1 gång.

 • Intervju med personen för att se om det är någon lucka som behöver täppas till. Personen ska ha gjort ett genuint personligt jobb med sig själv och sin utveckling.

 • Läsningar, healingar och massagerna görs med fördel under själva utbildning Zechu, steg 1-3.

 

   
     
     

   

SAMMANFATTNING
Under utbildningen får du ...

 • djup förståelse och insikter i vad som påverkar dig och andra.

 • lära dig energimekanik = hur energi fungerar och hur de påverkar vårt förhållande  till varandra. 

 • färdigheter och kunskaper i olika former av healing och meditationssätt.

 • fler nycklar och verktyg för ökat välbefinnande och mycket medveten intuition.

 • förmåga att medvetet avlägsna och rikta energier.

 • kunskaper om olika former av energier och i vilken grad dessa påverkar oss. Stor förståelse för energimekaniken.

 • genom kontinuerlig meditation, praktik i healing och clairvoyance utvecklar du dina  själsliga styrkor och förmågor.

 • du lär dig hela dina skuggor och avlägsna blockerande energier. 

 • du lär dig se (klärvojant), tolka och arbeta professionellt och medvetet med energier. I olika kroppar, rum, platser, dimensioner. 

 • lär dig tillföra ny kraftfull energi till dig själv och ditt liv, för att öka din kreativitet, glädje och inspiration. Steg för steg leds du till insikt om vem du är och vilka talanger du har så att du kan bli mästare över dig & ditt liv! För dig som önskar ger utbildningen förutom verktyg för din egen personliga utveckling också förmågan att hjälpa andra människor att helas och finna sin unika väg i livet.


 

 ZECHUZECHU

ZECHUZECHU

 

KALENDER

PRIS & ANMÄLAN

   

 

 

 

 

 

 

 

2018-08-01
2014-08-31

   ZECHU
     
     

"Zyxcess önskan är att stärka människor, inifrån.
Holistisk kunskap, för en starkare, helare och friare individ."
ÄG DITT LIV.